در حال بارگذاری ...

برگزاری کمیته علمی همایش دوران دانشجویی، چالش ها و راهکارها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان استان کرمان، صبح چهارشنبه مورخ 97/1/22 کمیته علمی همایش دوران دانشجویی تشکیل جلسه داد.
در این جلسه مقالات رسیده به دبیرخانه همایش، مورد داوری قرار گرفت.


نظرات کاربران