در حال بارگذاری ...

نخستین شورای آموزشی و شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کرمان در سال جدید به صورت مشترک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان استان کرمان، صبح روز سه شنبه مورخ 97/1/21 بیست و پنجمین شورای آموزشی و بیستمین شورای پژوهشی دانشگاه به صورت مشترک و با حضور کلیه اعضا در سالن کنفرانس مدیریت امور پردیس های استان برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر توان برای حوزه های آموزشی و پژوهشی در سال جدید آرزوی موفقیت نمودند و ضرورت نظارت بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی را تأکید نمودند.

مدیریت امور پردیس های استان اخذ رشته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی را از نکات موفقیت آمیز سال گذشته ذکر نمودند و از هماهنگی های لازم در خصوص اخذ رشته کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی سخن گفتند.

ایشان در ادامه به بحث انجام بررسی صلاحیت های اساتید و اهمیت این قضیه و تأثیر آن بر کیفیت آموزشی اشاره نمودند و در این راستا ارزیابی صحیح و دقیق و پایبندی به منشور کیفیت را لازم دانستند.

دکتر توان: پاسخگویی غیر حضوری کارشناسان و مدیران دانشگاه از نکات مهم و ضروری است که همکاران بایستی به آن توجه داشته باشند.

در ادامه جلسه با قرائت دستور جلسه توسط دکتر بلوردی دبیر شورا، اعضای حاضر در جلسه ضمن بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطرح شده تصمیماتی را اتخاذ نمودند.


نظرات کاربران